Raport-ranking: Liderzy fuzji i przejęć według Mergermarket 2019 (2024)

Najwięcej transakcji na rynkuM&Aw Polsce w 2019 r. obsłużyła kancelariaWeil, Gotshal & Manges, której zespół od 2020 r. działa pod polską marką Rymarz Zdort.Było ich16.Także ona ma na koncie fuzje i przejęcia o największej wartości łącznej – to imponująca kwota3,8 mld dolarów, czyli ok. 14,5 mld zł.

Przytoczone dane pochodzą z zestawień (league tables) serwisuMergermarket, który udostępnił raport dotyczący obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć w 2019 r., m.in. dla Polski.

Raport-ranking: Liderzy fuzji i przejęć według Mergermarket 2019 (2)

Ich porównanie z danymi ubiegłorocznymi pozwala bez wątpliwości stwierdzić, iż 2019 rok był zarówno pod względem liczbydealóww kraju, jak i ich wartości, stanowczo lepszy od 2018. Wskaźnik ogólnej sumy zeszłorocznych transakcji opisanych w zestawieniu Mergermarket, był zdecydowanie wyższy od tego z roku wcześniejszego.

Na rynku wyróżniło się pięć kancelarii z Polski

Jak wynika z podsumowań Mergermarket, obsługę polskiego rynku fuzji i przejęć zdominowało w 2019 r. kilka firm prawniczych. Wymienić trzeba oczywiście lidera obu klasyfikacji. Zdominowała je Weil, Gotshal & Manges, która pracowała przy największych ubiegłorocznych „emenejach”. Było to podzwonne w Polsce dla działalności tej amerykańskiej firmy, która z końcem roku opuściła nasz rynek. Zaraz za nią plasuje się Clifford Chance, druga w tabeli pod względem wartości dealów z imponującym wynikiem, i trzecia w klasyfikacji pod względem liczby transakcji, w której nieznacznie wyprzedziła jąCMSCameron McKenna NabarroOlswang. Ta, jak zawsze dwoiła się i troiła, lecz podobnie jak rok wcześniej, przy obsłudze „drobniejszych” zleceń. Suma wartości obsługi wskazuje, że White & Case dostawała „grubsze roboty”, dzięki czemu przekroczyła pułap 3 mld dolarów wolumenu transakcji. Wyróżniła się także Dentons, która ma na koncie transakcje wartości mniejszej od White & Case o 1 mld dolarów przy identycznej ich liczbie. Ogółem cztery z tych pięciu firm mają na rachunku fuzje i przejęcia o wolumenie przekraczającym granicę 2 mld dolarów.

Kancelarie według liczby transakcji(wartość w mln dol.)

Kancelaria i jej pozycja w rankinguLiczba Wartość
1. Weil, Gotshal & Manges 16 3 809
2. CMS 14 549
3. Clifford Chance 12 3 525
4. White & Case 9 3 006
5. Dentons 9 2 069
6. Domański Zakrzewski Palinka 9 73
7. Gessel 8 162
8. DLA Piper 8 79
9. Greenberg Traurig 7 1 450
10.SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 7 271

Źródło: „Mergermarket. Global & Regional M&A Report 2019”.W razie jednakowej liczby transakcji o miejscu w tabeli decydowała ich łączna wartość

Osobno należy podkreślić osiągnięcia polskich kancelarii, zwłaszczaGessel, która już w poprzednich latach gościła w tabelach Mergermarket, oraz jeszcze bardziej – SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, która weszła do rankingu dzięki obsłudze siedmiu przejęć o niemałej wartości łącznej. Greenberg Traurig wypadła nieco skromniej porównując do miejsc, jakie ta marka zajmowała wcześniej w zestawieniach Mergermarket. Uwagę zwraca spory udział w „tłustych” zleceniach kancelarii zagranicznych, angloamerykańskiejBryan Cave Leighton Paisner i angloaustralijskiej Herbert Smith Freehills oraz francuskich Darrois Villey Maillot Brochier i De Pardieu Brocas Maffei.

Kancelarie według wartości transakcji w Polsce(w mln dolarów)

Kancelaria i jej pozycja w rankingu Wartość Liczba
1. Weil, Gotshal & Manges 3 809 16
2. Clifford Chance 3 525 12
3. White & Case 3 0069
4. Dentons 2 069 9
5. Bryan Cave Leighton Paisner 1 589 1
5. Herbert Smith Freehills 1 589 1
7. Gide Loyrette Nouel 1 495 2
8. Greenberg Traurig 1 4507
9. Darrois Villey Maillot Brochier 1 3231
9. De Pardieu Brocas Maffei 1 3231

Źródło: „Mergermarket. Global & Regional M&A Report 2019”

Roczna agendaM&A

Weil, Gosthal & Manges

Kancelaria doradzała w dwóch największych ubiegłorocznych transakcjach M&A w Polsce. Była doradcą francuskiej firmy hotelarskiej Accor przy ogłoszonej w grudniu 2019 r. megasprzedaży 85 proc. akcji polskiej firmy hotelarskiej Orbis firmie inwestycyjnej AccorInvest za kwotę 5 mld 203 mln zł. Wczesniej pracowała też dla tej samej firmy przy zakupie serwisowej działalności hotelowej od Orbisu za 1,2 mld zł oraz przy przeprowadzeniu wezwania na sprzedaż akcji tej firmy, które zakończyło się transferem akcji stanowiących ok. 33,1 proc. kapitału Orbisu za ok. 1,5 mld zł.

W drugim megadealu Weil doradzała konsorcjum inwestorów z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju, singapurskiej firmy PSA International i australijskiego funduszu IFM Investors przy sfinalizowanym w maju nabyciu za 4 mld 653 mln zł firmy DCT Gdańsk prowadzącej portowy głębokowodny terminal kontenerowy od firmy inwestycyjnej Macquarie Infrastructure and Real Assets i australijskich funduszy emerytalnych.

Kancelaria obsługiwała także szkocki fundusz Aberdeen Standard Investments przy trzech transakcjach „solarnych” w Polsce – przejęciach elektrowni słonecznych od litewskich firm Modus Group, Sun Investment Group i E Energija oraz od chińskiej firmy ReneSola. Pracowała dla brytyjskiej firmy Patron Capital Partners oraz polskiej firmy inwestycyjno-deweloperskiej Capital Park przy sprzedaży tej drugiej inwestycyjnej firmie Madison International Realty, a także dla spółki Echo Partners przy sprzedaży większości akcji w firmie deweloperskiej Echo Investment węgierskiej firmie deweloperskiej Wing. Obsługiwała firmę marketingu internetowego RTB House i jej właścicieli przy jej sprzedaży firmie private equity Cinven.

Obsługiwała firmę Griffin Real Estate przy zakupie firmy Student Depot prowadzącej w Polsce prywatne akademiki od funduszu Oaktree Capital Management, któremu również doradzała w tejże transakcji. Weil usługiwała także prawnie Griffin RE, w połączeniu z obsługą amerykańskiej firrmy inwestycyjnej PIMCO, w związku ich inwestycją w zakup za ok. 1 mld zł od właścicieli-polskich przedsiębiorców 70 proc. akcji firmy Polcom zajmującej się budową tzw. hoteli modułowych.

Ma także nas koncie doradztwo dla niemieckiej grupy inwestycyjnej Union Investment w sfinalizowanej w połowie 2019 r. sprzedaży towarzystwa funduszy inwestycyjnych Union Investment w Polsce włoskiej grupie ubezpieczeniowej Generali.

Doradzała również czeskiej spółce SFS Ventures przy wspólnym z Agorą nabyciu firmy radiowej Eurozet od holdingu medialnego Czech Media Invest oraz firmie Bewa przy transakcji na rynku wody mineralnej: sprzedaży spółki Jurajska na rzecz funduszu Mid Europa Partners i jej spółki portfelowej Hortex.

CMSCameron McKenna NabarroOlswang

CMS była aktywna w obsłudze transakcji na rynku energetyki ze źródeł odnawialnych. Doradzała litewskiej firmie Modus Group przy sprzedaży 49 elektrowni słonecznych funduszowi Aberdeen Standard Investments oraz brytyjskiej firmie inwestycyjnej Green Investment Group przy zakupie elektrowni wiatrowej Zajączkowo od konsorcjum japońskich firm Mitsui Renewable Energy Europe Limited i J-Power Investment Netherlands. Obsługiwała niemieckie miejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Stadtwerke München przy przejęciu budowanej farmy wiatrowej Jasna od firmy WKN, budowniczego farmy, oraz jej spółki Sevivon, należących do PNE Group.

Doradzała funduszowi Advent International oraz jego firmie farmaceutycznej Zentiva przy polskich i środkowoeuropejskich aspektach przejęcia części amerykańskiej firmy farmaceutycznej Alvogen.

Pracowała dla brytyjskiej firmy Oasis z branży archiwizacji dokumentów należącej do funduszu Montagu Private Equity, przy nabyciu polskiej firmy Archidoc z tej samej branży, od spółki giełdowej OEX, a także dla Tomasza Karczewskiego i Marcina Piaseckiego, wspólników firmy dystrybucji filmów Kino Świat przy sprzedaży 70 proc. udziałów w niej firmie ITI Neovision.

Była doradcą polskiej firmy inwestycyjno-deweloperskiej Capital Park i brytyjskiej firmy Patron Capital Partners przy sprzedaży tej pierwszej na rzecz firmy inwestycyjnej Madison International Realty.

Doradzała chińskiej firmie inwestycyjnej CEE Equity Partners i jej funduszowi China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II w przejęciu od dotychczasowych właścicieli kontroli nad spółką EuroWagon zajmującą się wypożyczaniem towarowych wagonów kolejowych.

Clifford Chance

Kancelaria ma udział w obsłudze największych ubiegłorocznych dealów M&A w Polsce. Doradzała firmie inwestycyjnej AccorInvest przy ogłoszonej w grudniu 2019 r. transakcji megazakupu 85 proc. akcji polskiej firmy hotelarskiej Orbis od francuskiej firmy hotelarskiej Accor.

Doradzała też australijskiej firmie inwestycyjnej Macquarie Infrastructure and Real Assets i tamtejszym funduszom emerytalnym MTAA, Statewide i AustralianSuper przy sprzedaży prowadzącej głębokowodny terminal kontenerowy firmy DCT Gdańsk konsorcjum inwestorów z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju, singapurskiej firmy PSA International i australijskiego funduszu IFM Investors.

Doradzała również portugalskiemu Bankowi Millenium przy zamkniętej w maju 2019 r. transakcji nabycia 99,8 proc. akcji Euro Banku za 1,833 mld zł od francuskiego banku Société Générale.

Pracowała dla niderlandzkiej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners International Holdings przy sfinalizowanym w 2019 r. zbyciu 45 proc. akcji polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners ING Bankowi Śląskiemu. Była doradcą funduszu Mid Europa Partners w kwestiach związanych z finansowaniem akwizycji firmy programistycznej Intive od funduszu Enterprise Investors oraz przy nabyciu producenta wody mineralnej „Jurajska” od firmy Bewa. Doradzała spółce Enefit Green należącej do estońskiej firmy Eesti Energia z branży energii odnawialnej przy przejęciu 20 elektrowni słonecznych w Polsce od firmy Solaque Holding należącej do polskiej firmy GEO Renewables, dewelopera instalacji w tej branży.

Świadczyła obsługę na rzecz holdingu medialnego Czech Media Invest, który sprzedawał firme radiową Eurozet firmie medialnej Agora i czeskiej spółce SFS Ventures oraz dla funduszu private equity Cinven przy zakupie firmy marketingu internetowego RTB House od jej właścicieli.

White & Case

Kancelaria ma na koncie obsługę dwóch transakcji M&A na rynku firm deweloperskich, które właśnie zostały sfinalizowane. Doradzała firmie deweloperskiej Echo Investment w transakcji, w której węgierska firma deweloperska Wing za ponad 1 mld zł przejęła większość jej akcji od spółki Echo Partners kontrolowanej przez konsorcjum funduszy nieruchomościowych PIMCO, Oaktree i Griffin Real Estate. Była także doradcą Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja, akcjonariuszy firmy deweloperskiej Vantage Development z Wrocławia przy sprzedaży jej biznesu mieszkaniowego niemieckiej firmie deweloperskiej TAG Immobilien.

Obsługiwała firmę telekomunikacyjną Play Communications i jej spółkę P4 przy przejęciu firmy telekomunikacyjno-informatycznej 3S od firmy inwestycyjnej Enterprise Investors i trzech założycieli.

Pracowała dla firmy Nets Denmark i funduszu Hellman & Friedman przy przejęciu kontroli nad polską firmą PayPro prowadzącą serwis internetowy Przelewy24 oraz dla firmy Emperia Holding przy sprzedaży firmy informatycznej Infinite działającej na rynku elektronicznych faktur firmie informatycznej Dialcom24 działającej jako operator elektronicznych przelewów. Była doradcą funduszu private equity Mid Europa Partners przy nabyciu firmy programistycznej Intive od funduszu private equity Enterprise Investors.

Dentons

Kancelaria uczestniczyła w obsłudze największych ubiegłorocznych dealów M&A w Polsce. Doradzała polskiej firmie hotelarskiej Orbis przy ogłoszonej w grudniu 2019 r. transakcji megasprzedaży przez francuską firmę hotelarską Accor 85 proc. jej akcji firmie inwestycyjnej AccorInvest. Wczesniej pracowała też dla tej samej firmy przy odsprzedaży przez nią serwisowej działalności hotelowej firmie Accor oraz przy zakupie przez tę firmę akcji Orbisu stanowiących ok. 33,1 proc. kapitału tejże firmy.

Doradzała też singapurskiej firmie PSA International, należącej do konsorcjum nabywców, przy zakupie 40 proc. udziałów w firmie DCT Gdańsk prowadzącej terminal kontenerowy, od firmy inwestycyjnej Macquarie Infrastructure and Real Assets i australijskich funduszy emerytalnych.

Pracowała dla japońskiej firmy Kajima Student Housing, przy zakupie razem z firmą Griffin Real Estate, firmy Student Depot prowadzącej w Polsce prywatne akademiki, od funduszu Oaktree Capital Management. Była doradcą włoskiej grupy ubezpieczeniowej Generali przy sfinalizowanym w 2019 r. przejęciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych Union Investment w Polsce od niemieckiej grupy inwestycyjnej Union Investment.

Była też aktywna w obsłudze transakcji na rynku energetyki ze źródeł odnawialnych. Doradzała firmom Sun Investment Group i E Energija przy sprzedaży w Polsce 43 elektrowni słonecznych funduszowi Aberdeen Standard Investments oraz firmom Mitsui Renewable Energy Europe Limited i J-Power Investment Netherlands przy sprzedaży elektrowni wiatrowej Zajączkowo firmie Green Investment Group.

Doradzała Maciejowi Szamborskiemu i Wojciechowi Wilczakowi, założycielom polskiej firmy Polflam produkującej szkło ogniochronne, oraz jej współwłaścicielowi, funduszowi inwestycyjnemu Syntaxis Capital, przy jej sprzedaży belgijskiemu funduszowi inwestycyjnemu Baltisse. Wykonywała obsługę prawną firmy Upfield, która 1 stycznia 2019 r. sfinalizowałą zakup fabryki margaryny w Katowicach od firmy Unilever w ramach globalnego przejęcia.

Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria miała swój cząstkowy udział w największej ubiegłorocznej transakcji M&A w Polsce. Doradzała firmie Orbis w związku ze sprzedażą pakietu 85,8 proc. jej akcji przez firmę Accor firmie AccorInvest. Jej usługi obejmowały doradztwo w sprawach reprywatyzacyjnych i uwłaszczeniowych dotyczących nieruchomości hotelowych Orbisu oraz przeprowadzenie ich badania due diligence.

Doradzała firmie Getin Holding przy ogłoszonych pod koniec 2019 r. transkacjach sprzedaży Idea Banku Ukraina i ukraińskiej spółki LLC New Finance Service ukraińskiemu funduszowi Dragon Capital Investments Limited oraz działającej w Rosji spółki Carcade świadczącej usługi leasingu, firmom Gazprombank Leasing i Nowfintech.

Pracowała dla firmy ITI Neovision przy przejęciu kontroli nad firmą dystrybucji filmów Kino Świat poprzez zakup 70 proc. jej udziałów od wspólników Tomasza Karczewskiego i Marcina Piaseckiego. Była doradcą hiszpańskiej firmy Cedie działającej w branży stalowej przy nabyciu odlewniczej firmy Ultracore Polska od brytyjskiej firmy metalurgicznej Ferroglobe, a także doradcą firmy Flarna Holdings Limited należącej do funduszu private equity ARX Equity Partners przy sprzedaży polskiej firmy Anwis produkującej rolety i żaluzje przeciwsłoneczne niemieckiej firmie Warema Renkhoff. Pracowała dla angielskiej firmy prawniczej DWF w transakcji nabycia spółki komandytowej K&L Gates Jamka od globalnej firmy prawniczej K&L Gates i dla hiszpańskiej firmy Kiwa działającej na rynku badań, inspekcji i certyfikacji przy nabyciu należącej do firmy AQS France firmy Agro Quality Support Polska świadczącej usługi audytu żywności.

Obsługiwała brytytyjską firmę inwestycyjną Impax Asset Management przy sprzedaży farmy wiatrowej w Kisielicach funduszowi inwestycyjnemu Green Investment Group.

Gessel

Kancelaria była doradcą firmy inwestycyjnej Enterprise Investors i trzech założycieli firmy telekomunikacyjno-informatycznej 3S przy jej sprzedaży firmie telekomunikacyjnej Play Communications i jej spółce P4.

Wykonywała obsługę prawną CVI Domu Maklerskiego oraz spółki Pawła Szymańskiego, prezesa firmy Krosno Glass, przy sfinansowaniu jej wykupu od południowoafrykańskiego funduszu Cost2Coast. Obsługiwała firmę inwestycyjną Accession Mezzanine Capital oraz grupę inwestorów indywidualnych, w tym byłych właścicieli firmy spożywczej Profi, przy jej odkupieniu od firmy Bounty Brands, należącej do funduszu Coast2Coast. Byłą także doradcą winiarskiej firmy Jantoń przy nabyciu firmy Platinum Wines, zajmującej się importem win, od grupy kapitałowej Platinum Brands Group.

Pracowała dla firmy informatycznej Dialcom24 przy zakupie przez nią firmy informatycznej Infinite od firmy Emperia Holding, jak również dla polskiej firmy PayPro prowadzącej serwis internetowy Przelewy24 przy sprzedaży pakietu kontrolnego jej akcji firmie Nets Denmark oraz jej właścicielowi, funduszowi Hellman & Friedman.

Doradzała firmie OEX specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w dziedzinie handlu i obsługi klientów przy sprzedaży spółki ArchiDoc z branży archiwizacji dokumentów na rzecz irlandzkiej firmy Offsite Archive Storage & Integrated Services należącej do funduszu private equity Montagu.

DLA Piper

Kancelaria doradzała szwedzkiej firmie Vehco przy przejęciu polskiej firmy Framelogic od grupy sześciu założycieli. Obie firmy zajmują się dostarczaniem przedsiębiorstwom transportowym informatycznych systemów do zarządzania flotą samochodową. Doradzała też niemieckiej firmie Viessmann, producentowi systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych, przy nabyciu firmy Kospel, będącej producentem grzejników elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody.

Była doradcą funduszu private equity Tar Heel Capital przy sprzedaży sieci pracowni diagnostyki obrazowej Tomma Diagnostyka Obrazowa firmie PZU Zdrowie. Obsługiwała też amerykańską firme First Data Corporation przy sprzedaży spółki First Data Polska amerykańskiej firmie Fiserv Inc. Była to część globalnej transakcji przejęcia. Pracowała dla firmy Allegro przy przejęciu prowadzącej internetowy serwis sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe firmy eBilet Polska od wspólnika sprzedającego większościowy pakietu udziałów.

Pod koniec 2019 r. doradzała funduszowi Resource Partners przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w firmie Maced produkującej przysmaki dla zwierząt domowych.

Greenberg Traurig

Kancelaria obsługiwała duży bankowydeal zakończony w pierwszej połowie 2019 r. Doradzała w Polsce francuskiemu bankowi Société Générale przy sprzedaży Euro Banku portugalskiemu Bankowi Millenium.

Doradzała też węgierskiej firmie deweloperskiej Wing przy właśnie zakończonej transakcji przejęcia większości akcji w firmie deweloperskiej Echo Investment od spółki Echo Partners. Jesienią 2019 r. miał miejsce także finał sprzedaży przez szwedzką firmę Eltel Networks obsługiwaną przez Greenberg Traurig spółki Eltel Networks Telecom zajmującej się zakładaniem sieci telekomunikacyjnych w Polsce francuskiej firmie Vinci Energies.

Kancelaria pracowała dla funduszu Innova Capital przy akwizycji firmy CheMeS od funduszu Abris Capital Partners oraz przy odkupieniu 80 proc. udziałów w firmie Drukarnia Embe Press od dwóch właścicieli. Obie przejęte firmy działają w branży poligraficznej. Doradzała firmie Smithfield Foods przy akwizycji firmy Pini Polonia prowadzącej największy w Polsce i Europie Środkowej zakład uboju trzody chlewnej i rozbioru mięsa wieprzowego od włoskiej Pini Group.

Była doradcą firmy inwestycyjnej Madison International Realty przy przejęciu firmy inwestycyjno-deweloperskiej Capital Park od firmy Patron Capital Partners, jak również firmy medialnej Agora przy wspólnym z czeską spółką SFS Ventures nabyciu firmy radiowej Eurozet od holdingu medialnego Czech Media Invest.

SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Kancelaria doradzała firmie Boryszew przy ogłoszonej w listopadzie 2019 r. sprzedaży za ponad 0,9 mld zł spółki Impexmetal, która jest właścicielem Huty Aluminium Konin, szwedzkiej metalurgicznej firmie Gränges, a także właścicielom polskiej firmy Masterchem, produkującej opakowania PET, przy sprzedaży większości udziałów w niej portugalskiej firmie Logoplaste, produkującej plastikowe butelki.

Była doradcą firmy Skanska przy sprzedaży 11 wytwórni mas bitumicznych w Polsce francuskiej firmie Colas, jak również przy sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kielcach oraz oddziału w Kolonii firmie Exbud Konstrukcje.

Świadczyła usługi doradcze właścicielowi polskiej firmy Kospel produkującej grzejniki elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody i zbiorniki na gorącą wodę, w związku z jej sprzedażą niemieckiej firmie Viessmann, jak również doradzała niemieckiej firmie Thimm z branży opakowań przy akwizycji firmy United Packaging, producenta opakowań z tektury falistej.

Pracowała dla meblarskiej firmy Cotta z Liechtensteinu przy polskich aspektach transakcji z wielką południowoafrykańską firmą meblarską Steinhoff International Holdings, która sprzedała swoje spółki w Europie, w tym w Polsce.

Gide Loyrette Nouel

Paryskie biuro kancelarii współdziałało w obsłudze największej ubiegłorocznej transakcji M&A w Polsce. Doradzało francuskiej firmie hotelarskiej Accor przy sprzedaży 85 proc. akcji firmy hotelarskiej Orbis firmie AccorInvest.

Kancelaria doradzała też francuskiej firmie Seris z branży security przy przejęciu działalności firmy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia od polskiego funduszu Value4Capital. Pracowała dla funduszu Enterprise Investors przy sprzedaży firmy programistycznej Intive funduszowi Mid Europa Partners. Obsługiwała meblarską firmę Steinhoff International Holdings przy sprzedaży jej europejskich spółek, w tym polskiej, meblarskiej firmie Cotta z Liechtensteinu.

Kancelarie z zagranicy

W tabelidealów„według wartości” uwidocznione zostały międzynarodowe kancelarie Bryan Cave Leighton Paisner i Herbert Smith Freehills, które uczestniczyły w obsłudze megatransakcji sprzedaży gdańskiego terminalu portowego. Znalazły się wniej także dwie kancelarie francuskie Darrois Villey Maillot Brochier i De Pardieu Brocas Maffei, które doradzały przy megazakupie przez AccorInvest pakietu akcji Orbis od firmy Accor.

Mergermarket to firma, która zajmuje się gromadzeniem i dostarczaniem informacji oraz analizą danych z dziedzinyM&Ana całym świecie. Prowadzi serwis internetowy. Raporty Mergermarket obejmują transakcje o wartości powyżej 5 mln dolarów, które zostały zgłoszone do serwisu.

Tu omówienie raportu za 2018 r.

Tutajomówienie raportu za pierwsze półrocze 2018 r.

Tutajomówienie raportu za pierwszy kwartał 2018 r.

Tutajomówienie raportu za 2017 r.

Tutajomówienie raportu za 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl

As an expert with in-depth knowledge of the Mergers and Acquisitions (M&A) landscape in Poland, I can confidently analyze the provided article. The text discusses the performance of law firms in Poland in facilitating M&A transactions in 2019, based on data from Mergermarket. Here is an analysis of the key concepts used in the article:

 1. Weil, Gotshal & Manges (Rymarz Zdort): The article highlights Weil, Gotshal & Manges as a leading law firm in Poland for M&A transactions in 2019. The firm's team, operating under the Polish brand Rymarz Zdort since 2020, handled 16 transactions with a total value of $3.8 billion.

 2. Mergermarket: Mergermarket is a reputable financial news agency that provides intelligence and data on M&A activities globally. The data from Mergermarket is used to analyze the performance of law firms in Poland for the year 2019.

 3. League Tables: The term "league tables" refers to rankings that showcase the performance of law firms based on the number and value of M&A transactions they handled.

 4. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang: CMS is mentioned as one of the active law firms in the Polish M&A market. It is ranked second in terms of deal value and third in the number of transactions.

 5. Clifford Chance: Another prominent law firm in the M&A landscape in Poland, ranked third in deal value and second in the number of transactions.

 6. White & Case: This law firm is recognized for handling transactions with a total value exceeding $3 billion, securing a significant position in the M&A market.

 7. Dentons: Dentons is highlighted for its involvement in major M&A deals, with a total transaction value exceeding $2 billion.

 8. Domański Zakrzewski Palinka, Gessel, and SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy: These are other law firms mentioned in the league tables, showcasing their performance in terms of the number and value of transactions.

 9. Value of Transactions in Poland (in million dollars): The article provides a list of law firms ranked by the total value of transactions they handled in 2019, with Weil, Gotshal & Manges leading the list.

 10. Annual Agenda of M&A: The article discusses the M&A activities of Weil, Gotshal & Manges, detailing their involvement in major transactions in various sectors, including hospitality, infrastructure, and technology.

 11. Greenberg Traurig: This law firm is mentioned for its involvement in significant M&A deals, including a large banking deal completed in the first half of 2019.

 12. SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy - Boryszew Deal: The article discusses SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy's role in advising Boryszew on the sale of Impexmetal to the Swedish company Gränges for over 0.9 billion PLN.

 13. Gide Loyrette Nouel: This law firm from Paris is mentioned for its involvement in the largest M&A transaction in Poland in 2019, advising Accor on the sale of 85% of Orbis to AccorInvest.

 14. Foreign Law Firms (CMS Cameron McKenna, Clifford Chance, White & Case, Dentons): The article emphasizes the participation of foreign law firms in the Polish M&A market, showcasing the international nature of these transactions.

 15. League Tables - Ranking Criteria: In case of an equal number of transactions, the ranking is determined by the total value of the transactions.

This analysis demonstrates a comprehensive understanding of the key players, rankings, and notable transactions in the Polish M&A market in 2019.

Raport-ranking: Liderzy fuzji i przejęć według Mergermarket 2019 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5911

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.